Vintertrening Syril fotball

Syril fotball har sett ned ei gruppe som har sett på alternativ for vintertrening. I dokumentet finn de utgreiingar som gruppa har gjort. Merknadar og synspunkt kan meldast til Runa Aaland Eggum på epost runaeggum@gmail.com, eller telefon 957 56 106 innan 20.oktober 2020. Etter dette vil styret fatte vedtak om kva alternativ ein skal arbeide vidare med. 

Alternativ for vintertrening Syril fotball

Syril fotball er og interessert i å kome i kontakt med personar i Syril som kan tenke seg å bidra med vedlikehald og anna knytt til kunstgrasbana. Om nokon tenker dei kan bidra her, er det berre å ta kontakt.