Endring i trimprogrammet for 2018

Kart over turpostar 2018
Raud og gul stjerne = Dei 20 ordinære turpostane
Blå og gul stjerne = Ekstra trim

Sidan det pågår arbeid i Huksdalen, har vi valt å fjerne posten på Nyastølen. Klyppetanga frå Nyastølen blir flytta til Skoparsete. Har du Trim 30-kortet i år, får du eit klypp for turen dit. Meir informasjon om trimmen finn de på sida vår.