Årsmøte fotball 14. februar

Årsmøte i fotballgruppa onsdag 14. februar kl. 19.00 i Saften (4.etasje)

Dagsorden

 1. Opning
 2. Godkjenning av innkalling og sakliste
 3. Val av ordstyrar og sekretær
 4. Val av 2 medlemmar til å underskrive årsmøtereferatet
 5. Årsmelding frå fotballgruppa
 6. Rekneskap
 7. Innkomne saker
 8. Val
 9. Budsjett 2018
 10. Orientering frå styret om aktuelle saker i 2018
  • Kva kan vere aktuelle tiltak/investeringar ved Stadionområdet ?
  • Kvalitetsklubb