Prisar i trekket vinteren 2017/-18

Kleppakort

Kleppakortet er eit universalkort, som dekker alle aktivitetar for heile familien (event. Barn/vaksen) på Kleppa ein vintersesong. Kortet dekkar slalombakken, skikarusellar og (lys)løypeavgift.

Kleppakortet er for sal i vaktbua kontant, eller kan betalast til bankkonto 3781.07.31029 eller med VIPPS til 88235 merka med Kleppakort og namn. Me oppmodar om at ein betaler via bank eller VIPPS.

  Barn 0-6 år Barn 7-15 4. klassing Vaksne Familie
Kleppakort Gratis 1 000 Gratis 1 000 2 500

Plastlommer til å festa kortet om armen er til sals i vaktbua for kr 20. Alle i familien vil få utskreve eige kort. Kort kan ikkje overdragast til andre. Alle må bera kortet synleg på høgre overarm.

Dags-, kveldskort og enkel tur

  Barn 0-6 år Barn 7-15 4. klassing Vaksne Familie
Dagskort Gratis 120 Gratis 120 250
Kveldskort Gratis 70 Gratis 70 150
Enkel tur Gratis 20 Gratis 20 50

Betal kontant eller med VIPPS til 88235. Merk betalinga med DagskortKveldskort eller Tur.

Plastlommer til å festa kortet om armen er til sals i vaktbua for kr 20. Alle i familien vil få utskreve eige kort. Kort kan ikkje overdragast til andre. Alle må bera kortet synleg på høgre overarm.

Oppdaterte prisar vil ein alltid finne her: https://syril.no/anlegg/kleppa/