Trekket opnar i morgon!

Fredag 30.12 opnar vi skitrekket på Kleppa kl 11.00. Vi held det gåande til kl 15.00.

Første dagen er gratis2017-kleppa-tah