Trenarkurs fotball

Syril vil i haust prøve å få gjennomført trenarkurs, kurset er ein del av NFF sitt kurs «Grasrottrenaren», primærmålgruppa er trenara i barn og ungdomsfotballen.
Det er viktig at flest mulig av Syril sine trenara gjennomfører trenarkurs, her er det muligheit for litt påfyll.

Vi vil starte med Del kurs 2 – Barnefotball – flest mulig med kvalitet. Kurset vil gå over 2 kveldar a 4 timar, tidspunkt er ikkje heilt avklart, men vil verta gjennomført i perioden veke 35-39. For at Sogn og Fjordane fotballkrets (SFFK) vil gjennomføra kurset må det minst vera 8 deltakarar, med så mange trenarar i Syril så bør dette vera mulig.

Ber om ei tilbakemelding på kven som kan tenka seg å gjennomføra dette kurset innan 20 august, tilbakemeldinga kan gjevast til Steinar Røysum tlf. 90145370 eller e-post s-roysum@frisurf.no

Lenke der det står meir om «Grasrottrenar utdanninga»