Video av turen

action camSyril trim har ei lita utfording til ungdomar eller vaksne, unge til sinns.

  • Vil du hjelpe oss å lage små korte «time lapse»-videoar av turen fram til turpostane.

Har du eit GoPro eller tilsvarande kamera, still det inn på å ta eitt bilete kvart sekund eller anna kvart sekund og gå turen. Det gir 3600 bilete eller 1800 bilete pr time. Set ein saman bileta til ein video med standard hastighet på 25 bilete pr sekund, blir det 144 eller 72 sekund med video for kvar time tur. Ferdig video vert lagt på Youtube og integrert på sidene til Syril. Redigering til video kan vi ordne, du leverer berre bileta!

  • Ta kontakt med Arild Bjørk (evt. tlf 95 20 60 49) om du vil vere med!