Trimkorta 2017 er i sal!

Turpost 2017Trim 30 2017No er vårvarmen på veg og Syril Trim er klar. Klyppekort kan kjøpast hjå Små Livsgleder og Erling Røysum AS.

  • Kort for alle 20 trimpostane til kr 100.
  • Kort for 30 klypp (Trim 30) for dei som vil gå på nokre av postane, fleire gonger til kr 50.

Om du ikkje har kontantar med deg i butikken, VIPPS beløpet til 88235 med tekst «Trim» frå butikken så får du utlevert kort.

Born: Eigen trekning for barn fødd i 2002 og seinare blant Trim 30-kort med minimum 20 klypp. Hugs å skriva fødselsåret på kortet før innlevering i haust!

Korta kan kombinerast. Kjøper du begge, treng du berre 10 ekstra klypp/turar for å få fullt Trim 30-kort.

Flotte premiar blir trekt etter sesongen mellom innleverte kort. Før innlevering hugs å skrive namn og tlf.nr og evt. fødselsår på baksida av korta

Nytt i 2017

Klyppetenger er flytta:

  • Hangsete går ut til fordel for Våkeldahaug (utsiktspunktet nær Kyrafossen) slik at ein får to utsiktspunkt som tek pusten av deg i Njøs-området.
  • På grunn av anleggsarbeidet i Huksdalen fram til og med 2018, vel vi å ta ein pause frå Stavsete og Nyastøl. Hest og Smørklett kjem inn att på trimprogrammet.

Det vil i løpet av sommaren bli etablert post med bok, ikkje klyppetang, ved stølsområdet i Friksdal. Ivar Henjum er sett på saken. Kanskje vankar det ein kopp kaffi når du stikk forbi.

Kart over postar

Raude stjerner = bok og tang. Blå stjerner = berre bok. Klikk på bilete for større utgåve!

kart-over-turpostar-2017