Grasbana stengd for all trening

Grasbana er stengd for all trening og anna aktivitet. Ny vurdering av bana er sett til 17.april. Ny beskjed vert då sendt ut til lagleiarar og lagd ut her. Håpar alle kan respektere dette.