Kleppakort 2016

Kleppakortet er eit universalkort, som dekker alle aktivitetar for heile familien (event. Barn/vaksen) på Kleppa. Årskortet i slalåmbakken, skikarusellar, lysløypeavgift og treningsavgift langrenn («Løypeavgift Kleppa»).

Kleppakortet er for sal i vaktbua eller til bankkonto 3781.07.31029 merka med Kleppakort og namn. Me oppmodar om at ein betaler på nett.

Prisar

  Barn 0 -6 år Barn 7-15 Vaksne Familie
Kleppakort Gratis 800 800 2 000
Dagskort Gratis 100 100 200
Kveldskort Gratis 60 60 120
Enkelttur Gratis 20 20 40

Plastlommer til å festa kortet om armen er til sals i vaktbua for kr 20

Alle i familien vil få utskreve eigne kort. Kortet kan ikkje overdragast til andre. Alle må bera kortet synleg på høgre overarm.