Skikarusell på Kleppa på søndag 7. februar.

Det er også Klepparennet denne dagen. Klepparennet startar kl. 13, skikarusellen startar ca. kl. 13:30. Det vert ikkje høve til å starte på skikarusellen før alle løparane som deltek på Klepparennet er komne i mål. Dette for å unngå at skiløparar vert gåande i vegen for kvarandre.

Det er eit fint høve for dei litt større ungane til å prøve seg som deltakar på langrennsarrangement. Rennet går i fristil, men det er heilt ok å gå vanleg klassisk. Løparar som er 10 år og yngre skal gå 1 km.

Påmeldingsfrist er fredag 5.februar. Påmelding til rune.kjorlaug@difi.no. Syril dekkar startkontigenten.

Det vert kiosk på skihytta.