Kamp

cropped-handballkamp-003.jpg

Dommarar

NamnE-postMobil
Amalie Dimmen Henjump-dimmen@hotmail.com46547472
Eirik Njøs Mardalingvillnj@yahoo.no91910381
Sigurd Myklebusttomsoelve@gmail.com46987716
Trine Humlestøl NjøsTrine@njos.net99504317
Gunvor Hamre Norneseva.hamre@sfj.no90799108
   

Handballkampar i Leikangerhallen

Slå opp i kampdagboka på handball.no her.

Terminliste for lag frå Syril

Slå opp alle kampane til laga her.

Instruks for sekretariatet (utskrift)

  • Møt opp 1 time før kampstart – set deg inn i korleis displayet fungerer og rigg det til. Displayet for resultattavla ligg oppå kjøkeninnreiinga på hovudkjøkenet. Her ligg også informasjonsmappe for sekretariat (kvit perm)
  • Finn fram bord og stolar som står under tribuna og set dei på plass under klatreveggen.
  • Sekretariatet sjekkar lyd i stereoanlegget og styrer lyd/musikk under kampane. Vakter kan hjelpe til å styre musikk.
  • Barn kan ikkje opphalde seg i sekretariatet eller ferdast på den sida av hallen under arrangement.
  • SEKRETARIAT SKAL KALLE INN LAGA TIL PARKETTEN 5 MIN FØR KAMPSTART. VIKTIG!!!!
  • Det skal vere innmarsj med musikk for kvar kamp . Ein les opp namna til alle spelarar, lagleiar og dommarane. Fyrst bortelag, så heimelag, så dommarane.
  • Husk å legge ­­fram TIME-OUT kort (grøne kort) på spelarbenkene – eit til kvart av laga. Desse er i mappa.
  • Før og mellom kampane skal sekretariatet informere om kvar ein finn toalett og minne om foreldre sitt ansvar for barn som ferdast i garderobar, ved heis og i gangar. Husk å oppmode alle til å heie på laget sitt.
  • Siste skift i sekretariat har ansvar for å rydde tilbake bord, stolar og display og sette på plass lydanlegg.
  • Syril handball sine sponsorar skal lesast opp før og under arrangementet. Liste over sponsorar ligg i sekretariatmappa. Det er mange sponsorar, så fordel gjerne sponsorane ut over arrangementet . (Dette gjeld når Syril spelar.)
  •  

  Kamprapportar

  Dommarrekningar

  • Alle dommarrekningar frå j/g10 skal no førast elektronisk i TA av dommarane sjølv, og klubben ordnar med elektronisk utbetaling. Dette til informasjon viss nokon får spørsmål.

(Oppdatert 11.09.19)

Instruks for kiosk (utskrift)

Ansvars-/arbeidsoppgåver:

 1. Kakebaking
 2. Kiosksal
 3. Kasseoppgjer
 4. Rydding av kiosk og tribune

Oppmøte – 1 time før kampstart

Kakebaking

 • For enkeltkampar skal kioskansvarlege ha med ei langpannekake for sal
 • Ved turneringar har lagleiar ansvar for å fordele baking på fleire

Kiosksal

 • Nøkkel til kiosken finn ein i nøkkelskap på ”Grauthaug” (bak døra, kjøkken i 3.etasje)
 • Set på kaffi så raskt som mogleg. Bortelag kjem i god tid før kampstart og er klare til å handle. Kaffi skal vere tilgjengeleg under arrangementet.
 • Sett fram vatn, 1 kanne kaffi og koppar i sekretariatet.
 • Steiking av vaflar viss behov og ved turneringar. Lag til vaffelrøre («pose-røre» i skapet)
 • Salsprodukt skal finnast innelåst i kiosken. Pizzabollar er i frysen på kjøkenet i 3. etasje. Ta opp og tin i mikroen etter kvart og ved behov
 • Set fram varer og koppar på disken
 • Heng opp gjeldande prisliste for dagen (den som stemmer overeins med vareutvalet). Skriv eventuelt ei ny. Alle prisar heng på innsida av overskapa i kiosken. Papir og penn i skuffa.
 • Trenar og lagleiar til bortelag samt dommarar får ein «kiosk-bong» i sekretariatet der det står kva dei får gratis i kiosken. «Kiosk-bongen»  kastes etter bruk.
 • Alt av diverse utstyr skal finnast i skapa i kiosken.
 • Ved behov for supplering av varer på kampdag må de handle på Kiwi. Ta pengar frå pengeskrin. NB HUSK KVITTERING (den vert ein del av kasseoppgjeret).
 • Viss det skulle bli tomt for div varer – skiv en lapp og legg i kasseoppgjers-posen eller send ein sms til arrangementsansvarleg Hilde – 909 56 720 eller Astrid – 920 22 176.
 • På dagar med mange kampar kan det vere aktuelt med sal av oppskoren frukt og bagettar.

Kasseoppgjer

 • Pengeskrin er/skal vere innelåst i skapet under salsdisken. Lagleiar har ansvar for å opne og låse dette skapet.
 • Fast sum vekslepengar – 1500,- skal vere tilgjengeleg i skrinet.
 • Etter endt kampdag skal kassa teljast opp, og kasseoppgjers-skjema fyllast ut. Pengar /kvitteringar tilsvarande dagens sal skal leggjast i ein plastpose og til slutt leggjast i postkassa som er i skapet under salsdisken.
 • Vipps kan nyttast som betalingsmiddel, vippsnr: 131863. Sjekk at det står «betaling vellykket»
 • Damelaget: ved oppgjer av kasse må det skrivast opp i kommentarfeltet sum billettsal

Rydding av kiosk og tribune

 • Kvart skift ryddar etter seg
 • Etter endt kampdag skal brukt utstyr vaskast opp og leggast på plass. Tørk av benkeplatene, bruk kostebrettet om det er mykje søl på golvet
 • Salsvarer, syltetøy, koppar og serviettar mm setjast inn i skapa
 • Rydde vekk boss og koste tribune ved behov. Feiebrett står i kiosken (vaktene skal også hjelpe til med dette)
 • Ta med boss frå hallen. Boss skal hivast i container i «boss-rom» i 1.etg (rett ved siden av heisen)
 • Lås att skapa i kiosk og heng nøkkel på plass på kjøkken.

(Oppdatert 11.09.19)

Vakt/garderobe (utskrift)

Ansvars-/arbeidsoppgåver:

 1. Garderobar og toalett, inkl toalett i 2.etg under arrangement.
 2. Vakthald i gangar/fellesareal
 3. Hjelpe til med rydding av tribune og musikk under arrangementet

Oppmøte – 1/2 time før kampstart.

Vakt SKAL bruke vest med «fairplay». Vestar er i kiosken.

Garderobe/toalett

 • Sjekke at det er toalettpapir og tørkepapir og at det elles ser ordentlig ut på do.
 • Sjekke at garderobane er OK.
 • Tømme boss når det er fullt og etter endt kampdag. Boss skal hivast i container i «boss-rom» i 1.etg (rett ved siden av heisen)
 • Dopapir, tørkepapir , søppelsekkar og vaskeutstyr (viss det vert naudsynt å vaske under arrangement) er oppbevart i 2. etg. Nøkkel får du av lagleiar.

Vakthald

 • Rettleie ventande lag/spelarar om at dei ikkje skal vere på bana / forstyrre nå det er kamp i hallen.
 • Det er ikkje lov å bruke ball i gangen under tribune grunna sprinkelanlegget.
 • Sjekke gangareal i tilknyting til hallen/garderobane med jamne mellomrom og sjå til at ungar/tilskodarar ikkje herjar og bråkar og er til sjenanse for andre brukarar. Klatring, skliing på gelender og bruk av ball er IKKJE lov.
 • Det er lov å «snakke til» ungar! Dersom naudsynt, bør foreldre/føresette hentast.
 • Sjå til at heisen ikkje blir brukt unødvendig. (Det er spesielt ungar som tykkjer dette er moro).

Hjelpe til med rydding av tribune og musikk under arrangementet

 • Hjelpe «kiosk-gjengen» med å rydde/koste tribuna. Kost og feiebrett er tilgjengeleg i kiosken.
 • Ved behov – hjelpe sekretariatet med musikk.

(Oppdatert 12.09.19)

Syril-bussen

Reglar for bruk av bussen finn du her.

Køyring til bortekamp, når ein ikkje har bussen

For å bli sett opp til køyring må sjåføren vere fylt 21 år eller hatt sertifikat i 3 år. Satsar:

 • kr 20, indre Sogn
 • Kr 70, indre Sogn med ferje
 • Kr 100, resten av fylket