Kamp

cropped-img_9502.jpg

Lagleiarane skal ta kontakt med dommaren minst 2 dagar før kamp og få bekrefta at vedkomande er klar for dømming. Kioskinstruks finn ein nederst på sida.

Dommarar

Kontaktperson dommarar :

Jarle Andersen918 12 763
Jan Arild Rømmen481 47 699
Gunvor Hamre Nornes907 99 108
Amalie Dimmen Henjum465 47 472
Sindre Stø Hobber958 60 890
Oline F. Kleiven483 60 425
Vilde Sørum472 79 306
Oskar F. Kleiven405 24 582
Nickolas Fossberg468 59 303
Erlend H. Fardal954 43 141
Andreas H. Barsnes947 99 353
Maria Saltnes Slinde917 51 290
Eline Dimmen Henjum464 01 720
Linnea Christensen Sjøthun400 92 352
Aksel Aaland Eggum941 89 003
Stian Skårhaug414 73 760

Terminlister

Oppdaterte terminlister finn ein på fotball.no.

Syril-bussen

Reglar for bruk av bussen finn du her.

Køyring til bortekamp, når ein ikkje har bussen

For å bli sett opp til køyring må sjåføren vere fylt 21 år eller hatt sertifikat i 3 år. Satsar:

  • kr 20, indre Sogn
  • Kr 70, indre Sogn med ferje
  • Kr 100, resten av fylket

Alle bør betale til lagleiar, som betalar ut igjen på vipps til sjåførane.

Om ein ikkje nyttar Syril-bussen er det mogleg å låne ferjekort til betaling for privatbilar. Avtale om henting av ferjekort gjer de med Knut Henning Walaker (mobil 477 51 760). Ferjekortet må returnerast til Walaker same dag.

Kioskinstruks 2021 (PDF)

  • Nøklar

Nøklar hentast på Kiwi. Om det er fleire kampar same dag hentar det laget som har kamp først nøkkelen. Kvar kioskvakt må sjekke dette på kampoversikten på www.syril.no  

Siste vakt leverer nøklane tilbake på Kiwi.

  • Oppmøte

Ved kamp i aldersbestemte klassar møter kioskvakt minst 30 min før kampstart. Ved seniorkampar møter kioskvakt minst 40 min før.

  • Servering

Ta med minimum ei platekake eller anna bakst. Dette må de vurdere ut frå tal spelarar og kor mykje publikum det pleier å vere på kampane. Det er vaffelrøre i kiosken som ein kan supplere med.

Fast utval i kiosken er fruktbeger/fruktspyd (ikkje sal av frukt pr. d.d. som følgje av covid-19), is, vatn, saft, brus, kaffi og kake/anna bakst. Prisliste med vareutval heng i kiosken. Kioskansvarlege syter for innkjøp og at det er nok varer til ei kvar tid. Frukt må kuttast og setjast på grillspyd eller seljast i beger. Sjå an publikum og ikkje skjer opp for mykje.

  • Fruktservering til laga i pausen (ikkje servering av frukt pr. d.d. som følgje av covid-19)

Både heimelag og bortelag skal få frukt i pausen. Frukt finn de i kjøleskapet og meir detaljert instruks heng i kiosken. Fruktfata skal leverast på benken til laga  før pause.

  • Opprydding

Alt bestikk eller service som er nytta skal vaskast opp før ein forlet kiosken, hugs fruktfata frå laga. Ta ut stikkontakt til kaffitraktar/vannkokar.

Golvet i kiosken skal vaskast med jamne mellomrom, sjå kampliste som heng i kiosken. Kampar merka med gult skal golvet vaskast.

Pengeskrinet står på øvste hylle i skap lengst til venstre. Pengar frå sal vert liggande i skrinet og vert henta av kioskansvarleg med jamne mellomrom. Pengar frå billettsal, billettar og lodd frå seniorkampar går og i same skrinet.

Enkelte dagar, når det er mange kampar på bana eller ein forventar meir tilskodarar enn vanleg, kan utvalet i kiosken vera litt annleis. Dette kjem kioskansvarleg attende til nokre dagar før og vil sende ut informasjon til dei som må trø til litt ekstra.

Ta kontakt dersom noko manglar eller de har spørsmål angåande kiosksalet.

Kioskansvarlege:

Linda Fossberg, 992 91 713

Siv Anette Slinde Thorsnes, 911 13 638

Mariann Fredheim, 412 26 274

Nokre minner

Syril J13/14 – Vinnar Norway Cup 2015
Syril J16 – Vinnar Sør Cup 2015