Evalueringsmøte av Kjeringi Open 2023

Fyrstkommande torsdag, 27. april, blir det holdt evalueringsmøte av Kjeringi open, på Knausen kl. 20-2130. Det blir servert kaffi/te, og noko lite å bite i. Ope for alle!

Om du har tilbakemeldingar du ynskjer å formidle, men ikkje har anledning til å delta på møtet – kontakt den gruppeleiaren som rekrutterte deg, og få tilsendt eit spørjeskjema du kan svare ut. 🙂

Vel møtt!