Avkast

17.-18.september kastar Syril handball i gong sesongen med eit fullspekka arrangement som me naturleg nok har kalla


                          -A V K A S T-


Frode Kyvåg kjem fredag, og programmet for laurdagen vil tilby noko for både liten og stor. Her er det planlagt innlegg og aktivitet frå 9 år og oppover, og me har dialog med fleire kjende namn!

Arrangementet vil ha fokus på handball som idrett, men vil likevel vera lærerikt og nyttig for dei som er involverte i andre idrettar. Dette vil bli spesifisert i programmet som vert sendt ut seinare.


Me gledar oss stort til desse dagane, og håpar at de set av tida til å vere med å feire oppstarten på ein ny, og forhåpentlegvis betre, sesong!


Meir informasjon om program og påmelding kjem.