To nye stiar til Høgehaug er merka

No er det merka opp sti frå Hamrestølen og frå Kleppa, til Høgehaug. Desse er merka i raudt.

Frå Hamrestølen går ein øverste stien mot Kleppa i nokre hundre meter. Ikkje langt etter at ein kryssar ei lita gro, så kjem den merka stien til syne på høgre side. Denne går til Høgehaug.

Likeeins er stien frå gamle skihytta på Kleppa merka i raudt. Her går ein fyrst etter den nederste stien mot Hamrestølen/Eggja, men like ved gamle skihytta så ser ein stien oppi skogholtet til høgre. Denne held fram til den møter stien som kjem frå andre retningen, frå Hamrestølen.

Dette blir då i tillegg til den meir kjende stien som går frå Kleppa via Liaskard, som også har skilting til Høgehaug.

https://syril.no/trim/