Syril fotball avlyser all trening.

Syril fotball avlyser all trening framover. Norges Fotballforbund har vedteke at all breiddeaktivitet vert avlyst ut april. Det inneber all form for trening, samling og kampaktivtetar.

https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/2020/breddeaktiviteter-stoppes-ut-april/