Trimkorta er i sal!

2019 TrimkortDe kan no kjøpe trimkort hjå Erling Røysum og Små Livsgleder. Same pris som i fjor: kr. 50,- for trim-30 kort og kr. 100,- for turpostane.

De kan betale kontant eller med Vipps (til 88235). Om de betalar med Vipps, hugs å merke betalinga med «Trim» slik at inntekta går til trimgruppa.

Vi har fått tilsendt mange flotte forslag til bilete på trimkorta. Det er Mathilde Aasen Vikesland og Lene Kleppo som har teke bileta vi har brukt. Takk til alle!

Bøkene har lege i postkassene heile vinteren, og vi håpar og trur at det har gått bra. Dersom de kjem til «våte» bøker så vil vi gjerne ha tilbakemelding om det, slik at vi kan få lagt ut nye bøker der det trengst.

Til slutt vil vi takke sponsorane våre, Sogn Røyr AS og Byggmeister Langeteig & Volldal, for at de støttar trimgruppa sitt arbeid!

God trimsesong til alle!

Helsing oss i trimgruppa

Ingar Hals, Elianne Eggum, Renate Sæle og Torill Felde