Syriljenter uttekne i Team Sogn og Fjordane

For perioden 1.feb-30.jun 2017 er følgjande spelarar frå Syril uttekne i NFF Sogn og Fjordane si satsingsgruppe for jenter:  TEAM Sogn og Fjordane

Synne Gjerde f. 2001

Nora Henjesand f.2003

Trenar for TEAM Sogn og Fjordane er Jan Tore Jåstad og Runar Tangen (keeper).

Foreløpig aktivitetsplan er:

Laurdag 11. februar – Oppstartssamling i Førde

Onsdag 1. mars – Kaupanger, kamp mot KIL damer

Syril Fotball gratulerar med uttaket og ynskjer lukke til!

Jan Tore Slinde, Sportsleg leiar