Prisar for Kleppa 2017

Syril held prisen stabilt på 2016-nivå for 2017. Ein slik deal får du ikkje mange andre stadar 😉

Kleppakort 2017

Kleppakortet er eit universalkort, som dekker alle aktivitetar for heile familien (event. Barn/vaksen) på Kleppa. Årskortet i slalombakken, skikarusellar, lysløypeavgift og treningsavgift langrenn («Løypeavgift Kleppa»).

Kleppakortet er for sal i vaktbua eller til bankkonto 3781.07.31029 merka med Kleppakort og namn. Me oppmodar om at ein betaler på nett.

  Barn 0-6 år Barn 7-15 Vaksne Familie
Kleppakort Gratis 800 800 2 000
Dagskort Gratis 100 100 200
Kveldskort Gratis 60 60 120
Enkelttur Gratis 20 20 40

Plastlommer til å festa kortet om armen er til sals i vaktbua for kr 20.

Alle i familien vil få utskreve eigne kort. Kortet kan ikkje overdragast til andre. Alle må bera kortet synleg på høgre overarm.

Løypeavgift 2017

Avgifta dekker drift- og vedlikeholdkostnader for trakkemaskiner, lysanlegg og løyper. Løypeavgifta kan betalast direkte på nettbank eller med kontantar i vaktbua/skitrekket. Minner om at løypeavgifta er inkludert i Kleppakortet.

Løypeavgift Kleppa kan betalast til Syril sin bankkonto 3781.07.31029 og merkast med namn og Løypeavgift Kleppa.

Alder Pris
Småbarn 0-6 år Gratis
Person 500
Familie Alle i familien 800

Alt om Kleppa

Alt om Kleppa finn du under https://syril.no/anlegg/kleppa/. Mellom anna finn du ei lenke til skisporet der. Du får full oversikt over når trakkemaskina sist køyrde opp løyper og preparerte bakken.