Trening langrenn vinteren 2017

4 – 6. klasse (10-12 åringane) på Kleppa kvar torsdag kl. 18.30-19.30.

Frå 13 – 20 år: Kvar tysdag kl. 18.30-20.00 i Hodlekve (fellestrening i Sogn).
Kvar torsdag kl. 18.30-20.00 på Kleppa/Øvstestølen.