Hjelp Syril med det nye medlemsregisteret

SYRIL må gå over til elektronisk medlemsregister. Dette er ein stor jobb som vi treng medlemmane si hjelp.

Vi takkar difor viss du tek deg tid til å leggje inn den informasjonen vi treng for å få dette til. Gjer du dette innan 5. desember, er du med i trekninga av ein liten påskjønning som takk for hjelpa.

Vi har hjelpesider her. Men har du spørsmål, ta kontakt med ein av dei som arbeider med dette i SYRIL:

  • Eva Fosshagen – 905 42 818,
  • Ingunn Nyhammer – 971 17 076 eller
  • Nils Magne Slinde – 901 54 550

Helsing
Per Hauge
-leiar i SYRIL –