Gøran S.Njøs i troppen til soneturnering

Gøran S.Njøs er teken ut i troppen til soneturneringa på Nordfjordeid 29.oktober. Sogn skal spele mot Sunnfjord og Nordfjord.

Syril fotball gratulerar og ynskjer lukke til!

Jan Tore Slinde, Sportsleg leiar