KM-sluttspel Jenter 15/16 11ar

Etter endt seriespel er det klart for KM-sluttspel for J 15/16 11 ar. Laga på dei fire første plassane spelar om KM-tittelen. Følgande klubbar deltek, rangert etter plass på tabellen:

  1. Syril
  2. Sogndal IL
  3. Stryn TIL
  4. IL Jotun

Måndag 3. oktober, kl. 19.00
Kamp 1: Syril – Jotun
Dommar: Oda Bjelde, Sogndal IL.

Torsdag 6. oktober, kl. 19.00
Kamp 2: Sogndal – Stryn
Dommar: Elise Selland, Hafslo IL

Måndag 17. oktober, kl. 19.00
Kamp 3: Vinnar kamp 2 – vinnar kamp 1

Laurdag 22. oktober, kl. 15.00.
Kamp 4: Vinnar kamp 1 – vinnar kamp 2.