Akademiserie/soneturnering haust 2016

Sogn sitt sonelag G2002 skal i år spela i akademiserien (tre turneringar). Frå Syril er Gard Grinde og Per S Sølsnæs med i bruttotroppen og skal delta på treningane. Til turneringane vert det teke ut ein tropp på 14 utespelarar og 2 keepera.

Sundag 21. august vil det bli avholdt ei soneturnering for G2001. Dette vil vera ein referansekamp, og ein viktig del av kartlegginga for ny kretslagstropp for hausten 2016. Frå Syril er Ingemår Fosshagen, Amund Bäckstrøm og Magnus R Wolff tekne ut.

 Syril Fotball gratulerar og ynskjer lukke til 🙂

 Jan Tore Slinde, Sportsleg leiar