Stine Gjerde utteken på TEAM Sogn og Fjordane

Stine Gjerde er utteken i SFFK si satsingsgruppe for jenter for perioden 1.mai – 1.oktober 2016. Syril gratulerar og ynskjer ho lukke til!Syril J16 Årdal KM