Skikarusell på Kleppa 2016

Skikarusellen på Kleppa startar 23. januar. Det er planlagt 6 renn i løpet av vinteren:

  1. Laurdag 23.januar kl. 13-14
  2. Laurdag 30. januar kl. 13-14
  3. Søndag 7.februar, Klepparennet
    Tidspunkt ikkje avklara.
  4. Laurdag 27. februar kl. 13-14
  5. Laurdag 5.mars kl. 13-14
  6. Laurdag 12.mars kl. 13-14
    Premieutdeling/sesongavslutning kl. 14.30.

Deltakarane møter til start ved skihytta på Kleppa mellom dei oppgitte klokkesletta. Det kan bli aktuelt med ski-instruksjon ein eller fleire gonger i samband med skikarusellen, datoar for dette kjem vi tilbake til.

Skikarusellen er eit tilbod til born til og med 4. klasse. Startnummer, som gjeld alle karusellane, kostar 100 kroner og vert seld i skihytta når det er karusellrenn. Det er gratis å vere med for dei som har Kleppakort. Startnummeret skal brukast på alle renna, og leverast inn etter siste rennet.

Fjellturar
Inntil to fjellturar til Øvstestølen kan telje med i karusellen. Det er lagt ut bok i varmebua. Vi tel med registreringar frå boka vart lagt ut og fram til og med 6. mars.

Premiering
Det blir gitt eitt poeng pr. karusellrenn/fjelltur. Det vert premiering for alle med 4 poeng eller meir. Premieutdeling laurdag 12. mars.

Distansemerke: Det vert lagt ut foldarar for distansemerke på Skihytta. Evt. kjøp av distansemerke må den enkelte familie syte for sjølv.

Skikarusell 2016