Poengfangst i Sunnfjord

Syril sitt damelag i handball  la turen til Førde og Florø i dag. I Førde var ikkje hallen ledig. Kampen vert utsett og vil bli spelt i Leikangerhallen. Informasjon om tidspunkt kjem seinare slik at de kan få reservert tidspunktet i kalendaren dykkar.

Kampen i Florø enda med siger til Syril 21-18.