Skitrening på Kleppa

Vinteren har kome på Kleppa. Langrennsgruppa har skitrening kvar tysdag og torsdag kl. 18.30 på Kleppa (om ikkje anna melding er gitt) for aldersgruppa 12-17 år. Vi delar i grupper avhengig av skierfaring. Alle er velkomen! Følg med på oppdatering på https://www.facebook.com/syril.no/