Telemark

cropped-20150410_173559.jpg

Kontaktpersonar

Gruppeleiar
Egil Johannes Vangsnes, Syril telemark, MOB 97713857,  epost: egiljv@hotmail.com

Aktivitetsplan Telemark for sesongen 2015- 2016

Samlingar

 • Breiddesamling Geilo 18.-20. desember http://www.skiforbundet.no/Documents/Gren/Telemark/Renn%20innbydelser/Telemark%20NC%20-%20Geilo.pdf
 • Open juniorsamling Sogn Skisenter 14. og 15. januar.
 • Treningssamling Myrkdalen: Februar (helg avklarast)
 • Kjeringi Open: april. Nasjonal breiddesamling/sesongavslutning
 • Sesongavslutning Syril/Luster Telemark, Turtagrø: (helg avklarast). Sosialt samvær med fjelltur laurdag
 • Sommarsamling Stryn Sommarskisenter: Ikkje tidfesta, juni. Alle regionar er med. Program utarbeidast

For dei yngste

 • Telemarknedslaget Sogn skisenter: Moro for dei yngste med høve å få prøve Telemark-utstyr og å få instruksjon i Telemark. Avtalast nærmare.
 • Det vert opplegg for dei minste på HRN Heggmyri Rett ned og Sognefjordrennet
 • Treningar Kleppa Skisenter. Torsdagar 18:00 – 21:00. Hovudvekt er på dei minste og på rekruttering

Treningar

 • Sogn skisenter. Det vert faste treningar i bakke på onsdagar 18:00 – 20:30. Trenarar: Egil Johannes Vangsnes, Jan Sølve Haugen, Jan Ole Liljedal.
 • Kleppa Skisenter. Torsdagar 18:00 – 21:00.. Hovudvekt er på dei minste og på rekruttering. Kveldsmat i skihytta.
 • Eigentrening Leikanger og Hafslo: Bakken på Kleppa er open tysdag og torsdag 18:00 – 21:00, og 11:00 – 15:00 i helgene. Sogn skisenter er ope tysdag, torsdag og fredag 17:30-21:00, og 10:00 -16:00 i helgene
 • Fjelltur/ Topptur med trening i fjelltelemark søndagar (etter nærmare avtale).

Utstyr

 • Syril telemark og Sogn skisenter har telemark-ski til barn under 13 år for utlån/prøving.
 • Bakkeutstyr til dei litt eldre ( frå 13 år):
 • Svært rimelege ”Barnepakkar” (Norges skiforbund) http://www.idrettsbutikken.no/Avdelinger/Produkter/Telemark
 • Rabattavtale Intersport Sogndal for for dei som er med på aktivitetar i Syril telemark. Ta kontakt med Jan Ole Liljedal 95 19 18 19

Aktivitetsavgift

Syril Telemark innfører aktivitetsavgift for sesongen 15/16.

Familie kr. 300,- , enkeltpersonar kr. 150,-
Betalst inn på Kto.nr.: 3705 17 16931

Terminliste (renn)

 • 19. desember
  Geilo IL, 1 x Sprint, 18-20. des. (FIS renn)
  Breddesamling og Juniorsamling
 • 16-17. januar
  NC Sogn, Sprint og Klassisk (FIS renn)
  Juniorsamling i forkant.
 • 13-14. februar:
  NM Asker, Vardåsen, Sprint og Paralell
 • 27. februar:
  NC Stranda, Alperittet, Fjelltelemark
 • 5-6. mars:
  NC Vrådal, Telemark, Sprint og Paralell
 • 19-20. mars
  NM Fjelltelemark og Sprint, bakkrenn
 • 2. april
  NC Galdhøgpiggrennet, fjelltelemark
 • 8-9. april
  NC avslutning, Vang, Filefjell

Andre renn (Sogn)

 • HRN.
 • Sognefjordrennet, 12. mars

Med helsing

Egil Johannes Vangsnes, Jan Ole Liljedal og Frode Vagstad

Historie

I 1981 reiste ein systrending til USA. Han kom att med telemarksvingen.
Systrendingane heima likte svingen godt, og det vaks fram eit sterkt telemarkmiljø på Leikanger utover 1980-talet.

 • Det fyrste rennet i klubben sin regi vart arrangert på Sognefjellet i påsken i 1985, med kvistar frå påskeløypa som staur.Det fyrste rennet i Sogn vart arrangert i 1987, i Hodlekve i Sogndal, av Syril telemark.
 • Syril telemark arrangerte NC i telemark i både 1990 og 1992. Begge renna i Hodlekve.
 • Syril telemark søkte Sogn og Fjordane skikrins om å få vera med der, til liks med andre greiner på 1980-talet.
 • Syril telemark tok initiativ til kretslag i telemark kring 1990.
 • Syril telemark tok initiativ til Åsnes-cup, som fylkesdekkande cup kring 1990
 • Syril telemark tok initiativ til Tinderittet i 1991, og arrangerte saman med Turtagrø og IL Fanaråk det fyrste Tinderittet i 1992.
 • Syril telemark tok initiativ til Kjeringi Open i 1992, og har utvikla og drive Kjeringi Open etterpå.
 • Tinderittet og Kjeringi Open overtok som renn i Sogn, og bakketelemark var lagt på hylla i Sogn.
 • Syril telemark starta eit nytt renn i 2005, i Systsrondsfjelli. Det vart Sognefjordrennet, etter den flotte utsikten.
 • I 2008 arrangert Syril telemark NC fjelltelemark i samband med Sognefjordrennet.
 • I 2010 arrangert Syril NM fjelltelemark. Sjå eiga nettside.
 • I 2011 arrangert Syril telemark Sognefjordrennet i gamal kjent stil. Dette året med nyhogd krossløype. Sjå nettside.
 • I 2012 var ressursar fra Syril telemark ansvarlege for regionprosjektet i Sogn, undet skikretsen og NSF.