Skitrening – langrenn

Syril skitrening, 4.-6. klasse på Kleppa, torsdagar kl. 18.30. Trenar Kristine L. Røyseth.

Syril skitrening, 12-19 år, torsdagar kl. 18.30 på Kleppa. Trenar Simen Bækken.

Felles skitrening for 12-19 år i Sogn, måndagar kl. 18.30, for stad sjå: https://www.facebook.com/search/top/?q=sognalangrenn. Trenar: Simen Bækken.