Løypeavgift 2016

Løypeavgift er fastsett for 2016. Informasjon om denne vil du finne under menyen Anlegg og så Kleppa.

Alder Pris
Person 0-6 år Gratis
Person 500
Familie Alle i familien 800

Løypeavgift Kleppa kan betalast til Syril sin bankkonto 3781.07.31029 og merkast med namn og Løypeavgift Kleppa.