Trening

cropped-0421018.jpg

Medlemskap i Syril

Alle som deltek på treningsaktivitetar i regi av Syril må betale medlemskap til Syril i tillegg til treningsavgift innan særidrettane. Om dette er individuelt medlemskap eller familiemedlemsskap kan de velje sjølve. Du finn meir om medlemskontingent på https://syril.no/idrettslaget/medlemsavgift/. Her finn du også informasjon om kva forsikring som er inkludert i medlemskapet. Medlemskontingent skal betalast inn på bankkont nr. 3781.07.31029.

Syril nyttar elektronisk medlemsregisterering og ber alle medlemmar registrere seg på MinIdrett. Har du ikkje vore inne på sida MinIdrett tidlegare, må du verifisere deg som ny brukar før du kan ta den i bruk. Når ny brukar er verifisert, kan du logge deg på sida. Du finn nærare informasjon om bruken av sida MinIdrett på Syril si heimeside:  https://syril.no/idrettslaget/bli-medlem/

Treningsavgift

Styret i Syril handball har vedteke følgjande treningsavgifter for sesongen 2022-2023:

  • kr 600,- pr. spelar frå 6 – 10 år
  • kr 1100,- pr. spelar frå 11 – 16 år

Innbetaling av treningsavgift for minihandball og aldersbestemt handball skal merkast: Treningsavgift handballsesongen 2022-2023, alder på spelar (for eksempel J12) og namn på spelar. Treningsavgifta skal betalast til bankkonto 3705.40.45515 innan 15.10.2022 (01.11.2022 for minihandball 6 – 9 år).

  •  kr. 2000,- pr. spelar for seniorhandball.

Innbetaling av treningsavgift for seniorhandball skal merkast: Treningsavgift handball sesongen 2022-2023, senior, namn på spelar. Treningsavgifta skal betalast til bankkonto 3705.40.45515. Treningsavgifta kan betalast i to terminar med frist 15.10.2022 og 15.01.2023

Treningsavgifta dekker m.a.:

Påmelding av lag i serien, dommarutgifter til kampar, leige av Leikangerhallen, ballar, drakter og anna utstyr og drift av Syrilbussen.

Lisens

Alle spelarar og dommarar som deltek i organisert handballaktivitet skal løyse lisens frå og med det kalenderåret dei fyller 13 år. Forfall for lisensen for sesongen 2022-2023 er 1. september. Lisensen er då gyldig til og med 31. august 2023.

Slik betalar du lisens

Leiar i Syril handball må registrere kvar einskild spelar før dei første gang får tilgang til lisens. Under fana «Min profil» kan du deretter klikke på «Lisenser», «Vis» og «Last ned lisenskort». Du får då opp nødvendig betalingsinformasjon.
Treningstider 2022/2023

Trenarar og lagleiarar (2021-2022)

LagFunksjonNamne-postTlf
J6ForeldrekontaktMarianne Steinsøy marianne.steinsoy@hotmail.com 
J6TrenarCecilie Njøscess_njoes@hotmail.com
J6TrenarSynnøve Slindesynnove_slinde@hotmail.com 
  
G6ForeldrekontaktLina L. Christiansenlinalunde@gmail.com41201157
G6TrenarAnne Brennset Gjerland annebrennset@hotmail.com 97590179
G6TrenarCecilie Dreyer Sørensen cecilieds@hotmail.com 
G6TrenarHilde B. Leirdal eggjavegen@hotmail.com 91718022
G6TrenarElisabeth Fjøsne Ese  
G7ForeldrekontaktHege-Lill Reksnes hegelill.reksnes@gmail.com 91310272
G7TrenarIda Jørstad Røysumida_jorstad@hotmail.com
G7TrenarTom Nesvåg  
G7TrenarSiv Jane T. Mardal siv.jane@yahoo.com 95089943
J7ForeldrekontaktUne Bremer une.bremer@gmail.com 90593187
J7TrenarElin Christensen elinchristensen@hotmail.com 97193890
J7TrenarHeidi Ravnestadhei_rav@hotmail.com
J7TrenarMarianne Røysummroysum@gmail.com
J8Foreldrekontakt/trenarBirte A. Røysumbirte-a@hotmail.com90600678
J8Foreldrekontakt/trenarSiri Beate Englandbeate60@hotmail.com95861757
G8ForeldrekontaktAndreas Thue andreasthue@icloud.com99290335
G8TrenarArek Lekkiarek.lekki@gmail.com99871625
G8TrenarSvein Helge Steinsåker  
G8TrenarJomar Leirdal 
G8TrenarRoar Midtun
G8TrenarReimund B. Loven
J9LagleiarHelga Maj Myrenhelgamaj@gmail.com 95265785
J9TrenarIvar Husumivarhusum@hotmail.com95244678
J10Lagleiar/trenarBirte A. Røysumbirte-a@hotmail.com 90600678
J10TrenarHege-Lill Reksneshegelill.reksnes@gmail.com 91310272
G 9/10Lagleiar/trenarAnne Brennset Gjerlandannebrennset@hotmail.com97590179
G 9/10TrenarMari Fykseeskyfm@hotmail.com
G 9/10TrenarSolrun Njøs Amundsen
J11LagleiarMarit Silje Husabømaritsilje@gmail.com
J11TrenarLinda Fossberglinfoss@online.no99291713
G11Lagleiar/trenarStine Mundal Aasestine.m.aase@gmail.com93265118
G11TrenarTor Einar Skinloteskinlo@hotmail.com95839029
J12LagleiarMarita Hagheimmarita.hagheim@sogndal.kommune.no90017114
J12TrenarSiv Jane T. Mardalsiv.jane@yahoo.com95089943
J12TrenarMari Buene
J 13/14LagleiarLinda F. Skinlol_foleide@hotmail.com91541736
J 13/14 TrenarTor Einar Skinloteskinlo@hotmail.com95839029
DameLagleiarElianne Eggumelianne.eggum@gmail.com90630307
DameLagleiar/trenarPia Hickmanpiahickman@msn.no94869455

Tips til treningar

Handball.no har sider med mange god tips til trening.