Trening

cropped-0421018.jpg

Medlemskap i Syril

Alle som deltek på treningsaktivitetar i regi av Syril må betale medlemskap til Syril i tillegg til treningsavgift innan særidrettane. Om dette er individuelt medlemskap eller familiemedlemsskap kan de velje sjølve. Du finn meir om medlemskontingent på https://syril.no/idrettslaget/medlemsavgift/. Her finn du også informasjon om kva forsikring som er inkludert i medlemskapet. Medlemskontingent skal betalast inn på bankkont nr. 3781.07.31029.

Syril nyttar elektronisk medlemsregisterering og ber alle medlemer registrere seg på MinIdrett. Har du ikkje vore inne på sida MinIdrett tidlegare, må du verifisere deg som ny brukar før du kan ta den i bruk. Når ny brukar er verifisert, kan du logge deg på sida. Du finn nærare informasjon om bruken av sida MinIdrett på Syril si heimeside:  https://syril.no/idrettslaget/bli-medlem/

Treningsavgifter

Styret i Syril handball har vedteke følgjande treningsavgifter for sesongen 2017-2018:

  • kr 350,- pr. spelar for minihandball (frå 6 – 8 år).
  • kr 600,- pr. spelar for minihandball (frå 9 -10 år).
  • kr 1100,- pr. spelar for aldersbestemt handball (frå 11 – 16 år).

Innbetaling av treningsavgift for minihandball og aldersbestemt handball skal merkast: Treningsavgift handballsesongen 2017-2018, alder på spelar (for eksempel J11) og namn på spelar. Treningsavgifta skal betalast til bankkonto 3781.07.31029 innan 30.10.2017.

  •  kr. 2000,- pr. spelar for seniorhandball.

Innbetalinga av treningsavgift for seniorhandball skal merkast: Treningsavgift handball sesongen 2017-2018, senior, namn på spelar. Treningsavgifta skal betalast til bankkonto 3781.07.31029. Treningsavgifta kan betalast i to terminar med forfall 30.10.2017 og 15.01.2018.

Treningsavgifta dekker m.a.:

Påmelding av lag i serien, dommarutgifter til kampar, leige av Leikangerhallen, ballar, drakter og anna utstyr og drift av Syrilbussen.

Lisens

Alle spelarar og dommarar som deltek i organisert handballaktivitet skal løyse lisens frå og med det kalenderåret dei fyller 13 år. Forfall for lisensen for sesongen 2017-2018 er 1. september. Lisensen er då gyldig til og med 31. august 2018.

Slik betaler du lisens

Leiar i Syril handball må registrere kvar einskild spelar før dei første gang får tilgang til lisens. Under fana «Min profil» kan du deretter klikke på «Lisenser», «Vis» og «Last ned lisenskort». Du får då opp nødvendig betalingsinformasjon.

Trenarar og lagleiarar (2018)

Lag Funksjon Namn E-post Tlf.
J9 Trenar Amalie Wathne Nedrehagen amaliewathne@hotmail.com   47259972
J9 Trenar Hanna Krosshaug hannakrosshaug@hotmail.com 46841641
J10 Trenar Siri Beate England fmsfsbe@fylkesmannen.no 95861757
J10 Trenar Kathrine Sørum kathrinesorum@live.no 92405163
J10 Lagleiar Margrete Husum margrete50@hotmail.com 48280644
J11 Lagleiar Siv Krosshaug sivkrosshaug@gmail.com 95089915
J11 Trenar Evelyn Saltnes Slinde eve-saltnes@hotmail.com 99385726
J11 Trenar Elin Christensen elinchristensen@hotmail.com 97193890
J12 Trenar Terje Fardal terjefardal@hotmail.com 90987400
J12 Trenar Ivar Husum ivar.husum@leikanger.kommune.no 95244678
J12 Trenar Pia Hickman piahickman@msn.com 94869455
J12 Lagleiar Camilla Navarsete Holen camillanavar@hotmail.com 97680245
J13* Trenar Inger Lise Knudsen kjet-be4@online.no 95763430
J13* Trenar Kitty Krosshaug kittyrenate5@hotmail.com 95078744
J13 * Trenar Camilla Irgens Camilla-irgens1@hotmail.com 90186891
J13* Trenar Martine Westli Tell Martine-w-t@hotmail.com 99114945
J13* Lagleiar Ingeborg L. Fredheim ingeborg.lie.fredheim@sfj.no 95140622
J13 * Trenar Camilla Irgens Camilla-irgens1@hotmail.com 90186891
J14* Trenar Martine Westli Tell Martine-w-t@hotmail.com 99114945
J14* Lagleiar Merete Lunde ml@vestforsk.no 99607678
J14 * Lagleiar Tordis Ospeseter toospese@online.no 97066418
J16 Lagleiar Eva Hamre eva.hamre@sfj.no 90559818
J16 Trenar Cecilie Knappskog cecilieknappskog@hotmail.com 90548311
Dame Lagleiar Pia Hickman piahickman@msn.com 94856455
Dame Trenar Geir Aase Geir-johan.aase@vegvesen.no 95191773
G9 Trenar Eirik Njøs Mardal Eiriknm@hotmail.com 91910381
G9 Trenar Sigurd Myklebust sigurdmy@gmail.com 46967716
G 10 Trenar Camilla Njøs Camilla_njos@hotmail.com 97092790
G 10 Trenar Maj Sissel Ølnes maj_sissel@yahoo.no 97772813
G10 Trenar Ingvill Njøs ingvillnj@yahoo.no 98887393
G10 Lagleiar Torill Felde torillfelde@gmail.com 97140861
G11 Lagleiar Elin Borlaug Hauge elinborlaug@yahoo.no 95745342
G11 Trenar Ingvild Ramstad ingvildramstad@sfj.no 97514466
G11 Trenar Andreas Thue andreasthue@icloud.com 99290335
G16* Trenar Flemming Lexander flemminglexander@gmail.com 92819995
G16* Trenar Ingvill Njøs ingvillnj@yahoo.no 98887393
G16* Trenar Knut Adolfsson adolfssonknut@gmail.com 99591352
G16* Trenar Johann Eikeland eikelandd@gmail.com 95005628
G16* Lagleiar Siw Heidi Bäckström siw.heidi.backstrom@sfj.no 41682226
G16* Lagleiar Torunn Borlaug Torunn.borlaug@enivest.net 95262911
Herre* Lagleiar René Baardsen rene.baardsen@hotmail.com 45428064
Herre* Trenar Flemming Lexander flemminglexander@gmail.com 92819995

Laga merka med * er samarbeidslag med Sogndal.

Tips til treningar

Handball.no har sider med mange god tips til trening.