Trening

cropped-0421018.jpg

Medlemskap i Syril

Alle som deltek på treningsaktivitetar i regi av Syril må betale medlemskap til Syril i tillegg til treningsavgift innan særidrettane. Om dette er individuelt medlemskap eller familiemedlemsskap kan de velje sjølve. Du finn meir om medlemskontingent på https://syril.no/idrettslaget/medlemsavgift/. Her finn du også informasjon om kva forsikring som er inkludert i medlemskapet. Medlemskontingent skal betalast inn på bankkont nr. 3781.07.31029.

Syril nyttar elektronisk medlemsregisterering og ber alle medlemer registrere seg på MinIdrett. Har du ikkje vore inne på sida MinIdrett tidlegare, må du verifisere deg som ny brukar før du kan ta den i bruk. Når ny brukar er verifisert, kan du logge deg på sida. Du finn nærare informasjon om bruken av sida MinIdrett på Syril si heimeside:  https://syril.no/idrettslaget/bli-medlem/

Treningsavgift

Styret i Syril handball har vedteke følgjande treningsavgifter for sesongen 2021-2022:

  • kr 600,- pr. spelar frå 6 – 10 år
  • kr 1100,- pr. spelar frå 11 – 16 år

Innbetaling av treningsavgift for minihandball og aldersbestemt handball skal merkast: Treningsavgift handballsesongen 2021-2022, alder på spelar (for eksempel J12) og namn på spelar. Treningsavgifta skal betalast til bankkonto 3705.40.45515 innan 15.10.2021 (01.11.2021 for minihandball 6 – 9 år).

  •  kr. 2000,- pr. spelar for seniorhandball.

Innbetaling av treningsavgift for seniorhandball skal merkast: Treningsavgift handball sesongen 2021-2022, senior, namn på spelar. Treningsavgifta skal betalast til bankkonto 3705.40.45515. Treningsavgifta kan betalast i to terminar med frist 15.10.2021 og 15.01.2022

Treningsavgifta dekker m.a.:

Påmelding av lag i serien, dommarutgifter til kampar, leige av Leikangerhallen, ballar, drakter og anna utstyr og drift av Syrilbussen.

Lisens

Alle spelarar og dommarar som deltek i organisert handballaktivitet skal løyse lisens frå og med det kalenderåret dei fyller 13 år. Forfall for lisensen for sesongen 2021-2022 er 1. september. Lisensen er då gyldig til og med 31. august 2022.

Slik betalar du lisens

Leiar i Syril handball må registrere kvar einskild spelar før dei første gang får tilgang til lisens. Under fana «Min profil» kan du deretter klikke på «Lisenser», «Vis» og «Last ned lisenskort». Du får då opp nødvendig betalingsinformasjon.
Treningstider 2020/2021

Trenarar og lagleiarar (2020-2021)

LagFunksjonNamne-postTlf
J6ForeldrekontaktMarianne Røysum  
J6TrenarElin Christensenelinchristensen@hotmail.com97193890
J6TrenarHåvard Bjeldebjelde@online.no 
J6TrenarMariell Kåsa  
G6ForeldrekontaktHege-Lill Reksneshegelill.reksnes@gmail.com91310272
G6TrenarIda Jørstad Røysum  
G6TrenarRune Njøs  
G6TrenarTor-Einar Skinlo  
G6TrenarSiv Jane Tufte Mardal  
G7ForeldrekontaktAgnethe Wathne  
G7TrenarArek Lekkiarek.lekki@gmail.com99871625
G7TrenarSvein Helge Steinsåker  
G7TrenarRoar Midtun  
G7TrenarReimund B. Loven  
G7TrenarJomar Leirdal  
J7Foreldrekontakt/trenarAnita Stølenanita.stoelen@hotmail.com93606301
J7TrenarBirte A. Røysumbirte-a@hotmail.com90600678
J/G 8ForeldrekontaktAnja Hamreanjhamre@gmail.com90842397
J/G 8TrenarElin Borlaugelinborlaug@yahoo.no95745342
J/G 8TrenarMonika Nondal 95228882
G9Lagleiar/trenarAnne Brennset Gjerlandannebrennset@hotmail.com97590179
G9TrenarSolrun A. Njøs  
G9TrenarMari Fykseeskyfm@hotmail.com 
J9Lagleiar/trenarBirte A. Røysumbirte-a@hotmail.com90600678
J9TrenarHege-Lill Reksneshegelill.reksnes@gmail.com91310272
G10/11LagleiarMarianne Steinsøymarianne.steinsoy@hotmail.com 
G10/11TrenarStine Mundal Aasestine.m.aase@gmail.com93265118
G10/11TrenarTor-Einar Skinloteskinlo@hotmail.com 
J10LagleiarMarit Silje Husabømaritsilje@gmail.com 
J10TrenarEvelyn Saltnes Slindeeve-saltnes@hotmail.com99385726
J10TrenarLinn Marita Næsslinn_marita@hotmail.com45404455
J11LagleiarMarita Hagheimmarita.hagheim@sogndal.kommune.no90017114
J11TrenarSiv Jane Tufte Mardalsiv.jane@yahoo.com95089943
J11TrenarLinda Fossberglinfoss@online.no99291713
J 12/13LagleiarLinda F. Skinlol_foleide@hotmail.com91541736
J 12/13TrenarTor Einar Skinloteskinlo@hotmail.com95839029
G14LagleiarTorill Feldetorillfelde@gmail.com97140861
G14TrenarEva Nesse
J16LagleiarHilde Ruudhilde.ruud@asplanviak.no41637898
J16TrenarPia Hickmanpiahickman@msn.no94869455
Dame LagleiarElianne Eggumelianne.eggum@gmail.com90630307
DameLagleiar/trenarPia Hickmanpiahickman@msn.no94869455

Tips til treningar

Handball.no har sider med mange god tips til trening.