Trening

cropped-0421018.jpg

Medlemskap i Syril

Alle som deltek på treningsaktivitetar i regi av Syril må betale medlemskap til Syril i tillegg til treningsavgift innan særidrettane. Om dette er individuelt medlemskap eller familiemedlemsskap kan de velje sjølve. Du finn meir om medlemskontingent på https://syril.no/idrettslaget/medlemsavgift/. Her finn du også informasjon om kva forsikring som er inkludert i medlemskapet. Medlemskontingent skal betalast inn på bankkont nr. 3781.07.31029.

Syril nyttar elektronisk medlemsregisterering og ber alle medlemer registrere seg på MinIdrett. Har du ikkje vore inne på sida MinIdrett tidlegare, må du verifisere deg som ny brukar før du kan ta den i bruk. Når ny brukar er verifisert, kan du logge deg på sida. Du finn nærare informasjon om bruken av sida MinIdrett på Syril si heimeside:  https://syril.no/idrettslaget/bli-medlem/

Treningsavgift

Styret i Syril handball har vedteke følgjande treningsavgifter for sesongen 2019-2020:

  • kr 600,- pr. spelar frå 6 – 10 år
  • kr 1100,- pr. spelar frå 11 – 16 år

Innbetaling av treningsavgift for minihandball og aldersbestemt handball skal merkast: Treningsavgift handballsesongen 2019-2020, alder på spelar (for eksempel J12) og namn på spelar. Treningsavgifta skal betalast til bankkonto 3705.40.45515 innan 15.10.2019 (01.11.2019 for minihandball 6 – 9 år).

  •  kr. 2000,- pr. spelar for seniorhandball.

Innbetaling av treningsavgift for seniorhandball skal merkast: Treningsavgift handball sesongen 2019-2020, senior, namn på spelar. Treningsavgifta skal betalast til bankkonto 3705.40.45515. Treningsavgifta kan betalast i to terminar med forfall 15.10.2019 og 15.01.2020.

Treningsavgifta dekker m.a.:

Påmelding av lag i serien, dommarutgifter til kampar, leige av Leikangerhallen, ballar, drakter og anna utstyr og drift av Syrilbussen.

Lisens

Alle spelarar og dommarar som deltek i organisert handballaktivitet skal løyse lisens frå og med det kalenderåret dei fyller 13 år. Forfall for lisensen for sesongen 2019-2020 er 1. september. Lisensen er då gyldig til og med 31. august 2020.

Slik betalar du lisens

Leiar i Syril handball må registrere kvar einskild spelar før dei første gang får tilgang til lisens. Under fana «Min profil» kan du deretter klikke på «Lisenser», «Vis» og «Last ned lisenskort». Du får då opp nødvendig betalingsinformasjon.

Trenarar og lagleiarar (2019-2020)

Lag Funksjon Namn Epost Tlfnr
J6 Foreldrekontakt Anita Stølen anita.stoelen@hotmail.com 93606301
J6 Trenar Siri Beate England beate60@hotmail.com 95861757
G6 Foreldrekontakt Agnethe Wathne agnethe.wathne@hotmail.com 92624783
G6 Trenar Arek Lekki arek.lekki@gmail.com 99871625
J/G 7 Foreldrekontakt Anja Hamre anjhamre@gmail.com 90842397
J7 Trenar Monika Nondal 95228882
G7 Trenar Elin Borlaug elinborlaug@yahoo.no 95745342
J8 Foreldrekontakt Birte Andersen Røysum birte-a@hotmail.com 90600678
J8 Trenar Hege-Lill Reksnes hegelill.reksnes@gmail.com 91310272
G8 Foreldrekontakt Anne Brennset Gjerland annebrennset@hotmail.com 97590179
G8 Trenar
J9 Foreldrekontakt Linn Marita Næss linn_marita@hotmail.com 45404455
J9 Trenar
G9 Foreldrekontakt Marianne Steinsøy marianne.steinsoy@hotmail.com
G9 Trenar Stine Aase stine.m.aase@gmail.com 93265118
J10 Lagleiar Marita Hagheim marita.hagheim@sogndal.kommune.no 90017114
J10 Trenar Linda Fossberg linfossb@online.no 99291713
J10 Trenar Siv Jane Tufte Mardal siv.jane@yahoo.com 95089943
G10 Lagleiar Runa Aaland Eggum
G10 Trenar Siv Hickman sivvi@hotmail.no 95923173
J12 Lagleiar Linda Føleide Skinlo l_foleide@hotmail.com 91541736
J12 Trenar Tor-Einar Skinlo teskinlo@hotmail.com 95839029
G12 Lagleiar Torill Felde torillfelde@gmail.com 97140861
G12 Trenar Camilla Njøs camilla_njos@hotmail.com 97092790
G12 Trenar Maj Sissel Ølnes maj_sissel@yahoo.no 97772813
G12 Trenar Ingvill Njøs ingvillnj@yahoo.no 98887393
J13 Lagleiar Siv Krosshaug sivkrosshaug@gmail.com 95089915
J13 Trenar Evelyn Saltnes Slinde eve-saltnes@hotmail.com 99385726
J13 Trenar Elin Christensen elinchristensen@hotmail.com 97193890
G 13/14 Lagleiar Ingvild Ramstad ingvild.ramstad@sfj.no 97514466
G 13/14 Trenar Linda Fossberg linfossb@online.no 99291713
J15 Lagleiar Hilde Ruud hilde.ruud@asplanviak.no 41637898
J15 Trenar Pia Hickman piahickman@msn.com 94869455
Dame Lagleiar Elianne Eggum elianne.eggum@gmail.com 90630307
Dame Lagleiar Pia Hickman piahickman@msn.com 94869455
Dame Trenar Førebels: Pia Hickman piahickman@msn.com 94869455

Tips til treningar

Handball.no har sider med mange god tips til trening.