Handball

cropped-handballkamp-002.jpg

Roller og funksjonar

Oppgåve Namn E-postadresse Telefon
Leiar Elianne Eggum elianne.eggum@gmail.com 906 30 307
Nestleiar Olav A. Haugen haugen.o.a@gmail.com 915 58 934
Økonomiansvarleg Birte Andersen birte-a@hotmail.com 906 00 678
Arrangement Hilde Valvik Menes
Astrid Lernes
post@askedalenbarnehage.no
astle@online.no
909 56 720
920 22 176
Juniorkontakt Hege-Lill Reksnes hegelill.reksnes@gmail.com 913 10 272
Materialforvaltar Elin Christensen elinchristensen@hotmail.com 917 93 890
Sportsleg leiar/
sportsleg utval
Pia Hickman piahickman@msn.com 948 69 455
Trenarmentor/
sportsleg utval
Håvard Bjelde bjelde@online.no 906 97 670
Spelarutvikling/
sportsleg utval
Mari Fykse eskyfm@hotmail.com 971 37 337
Dommarkontakt Janne Humlestøl Njøs janne@njos.net 905 93 013
Styret Leiar, nestleiar, økonomiansvarleg, sportsleg leiar, trenarmentor og spelarutvikling.

Sportsplan for Syril handball

Sportsplan 2019-2020

Rus

Det er nulltoleranse for bruk av rusmiddel i samband med kamp, trening og andre arrangement i regi av eller i samband med handball.

Sponsorar

hanballplakat-liten

Til våre sponsorar

Syril handball ønskjer å få rette ei stor takk til sine sponsorar for støtta gjennom sesongen 2015/16. Syril handball har nær 90 aktive handballspelarar, fordelt på barn, unge og vaksne. I tillegg kjem alle som stiller opp til frivillig arbeid, trenarar, lagleiarar, kakebakarar, vakter, og mange, mange fleire.

Den store aktiviteten krev også inntekter for å dekke ulike kostnader. Utan din støtte ville vi derfor ikkje kunne gitt alle som ønskjer det eit godt sportsleg og sosialt tilbod innan handball. Også i kommande sesong vil vi legge stor vekt på å nå ut til så mange barn og unge som mogleg, gjennom ulike aktivitetar. I tillegg er 4. divisjonslaget vårt viktig bl.a. som rekrutteringsarena for dei over 16 år. Ta gjerne turen innom Leikangerhallen på eitt av våre arrangement.

Er det noko du som sponsor ønskjer vi i Syril Handball kan gjere for deg, har du forslag til aktivitetar, eller er det område du ønskjer å bidra? Ta kontakt med oss.

På vegne av styret i Syril handball
Steinar Fredheim