Handball

cropped-handballkamp-002.jpg

Roller og funksjonar

Oppgåve Namn E-postadresse Telefon
Leiar Elianne Eggum elianne.eggum@gmail.com 90630307
Nestleiar Olav Haugen haugen.o.a@gmail.com 91558934
Arrangement Hilde Valvik Menes
Astrid Lernes
post@askedalenbarnehage.no
astle@online.no
909 56 720
920 22 176
Juniorkontakt Lillian Bruheim lillianbruheim@hotmail.com 415 10 202
Materialforvaltar Anne Brennset Gjerland annebrennset@hotmail.com 975 90 179
Sportsleg leiar/
sportsleg utval
Pia Hickman piahickman@msn.com 948 69 455
Utdanningskontakt/
sportsleg utval
Kitty Krosshaug kittyrenate5@hotmail.com 950 78 744
Dommarkontakt Janne Humlestøl Njøs janne@njos.net 905 93 013
Styret Leiar, nestleiar, arrangementkomite, sportsleg leiar og utdanningskontakt

Sportsplan for Syril handball

Sportsplan 2017-2018 for Syril handball kan du lese her.

Rus

Det er nulltoleranse for bruk av rusmiddel i samband med kamp, trening og andre arrangement i regi av eller i samband med handball.

Sponsorar

hanballplakat-liten

Til våre sponsorar

Syril handball ønskjer å få rette ei stor takk til sine sponsorar for støtta gjennom sesongen 2015/16. Syril handball har nær 90 aktive handballspelarar, fordelt på barn, unge og vaksne. I tillegg kjem alle som stiller opp til frivillig arbeid, trenarar, lagleiarar, kakebakarar, vakter, og mange, mange fleire.

Den store aktiviteten krev også inntekter for å dekke ulike kostnader. Utan din støtte ville vi derfor ikkje kunne gitt alle som ønskjer det eit godt sportsleg og sosialt tilbod innan handball. Også i kommande sesong vil vi legge stor vekt på å nå ut til så mange barn og unge som mogleg, gjennom ulike aktivitetar. I tillegg er 4. divisjonslaget vårt viktig bl.a. som rekrutteringsarena for dei over 16 år. Ta gjerne turen innom Leikangerhallen på eitt av våre arrangement.

Er det noko du som sponsor ønskjer vi i Syril Handball kan gjere for deg, har du forslag til aktivitetar, eller er det område du ønskjer å bidra? Ta kontakt med oss.

På vegne av styret i Syril handball
Steinar Fredheim