Stikkordarkiv: sogndal fotball

Kristian Knudsen Berg til Sogndal

Kristian

På bakgrunn av at det over ein kort periode har vore dialog mellom klubbane, var Kristian Knudsen Berg, pappa Kjetil Berg og sportsleg leiar Jan Tore Slinde i Sogndal tysdag 5. april og fekk presentert eit imponerande og unikt opplegg som Sogndal Fotball ønskjer å tilby Kristian.

Kristian vil no få tilrettelagt ein kvardag som er best for hans utvikling og han vil ha folk med mykje kompetanse rundt seg. Kristian vil ha sin base rundt Sogndal 2, samarbeidslaget Sogndal har med Fjøra og gutelaget.

Både Syril og Sogndal er fornøgd med samarbeidet dei har per i dag og klubbane blei i går einige om å utvide dette samarbeidet.

For Syril som klubb er dette fantastisk og vi er glad for at Sogndal Fotball ønskjer å hjelpe klubbane i distriktet.

Syril Fotball vil gratulere Kristian så mykje med overgangen og vi ønskjer han lykke til i Sogndal Fotball.

 Jan Tore Slinde, Sportsleg leiar Syril