Stikkordarkiv: fair play

Syril fotball og Fair Play

Syril fotball ynskjer å minne medlemmar av klubben om Fair Play.

Fotballen sine verdiar gjeld alle, uansett om me er spelar, trenar, tilskodar eller anna knytta til fotballen.

Fotballen sine verdiar er tryggleik, glede, respekt, likeverd og folkelighet. All fotballaktivitet skal skje innanfor trygge rammer, glede skal prege alle aktivitetar, alle er like mykje verdt og me skal vere opne, tydelege og inkluderande.

Fair Play handlar om korleis me oppføre oss mot kvarandre, både på og utanfor bana.

Fair Play handlar om respekt for andre. Me skal respektere medspelarar, motspelarar, dommarar, trenarar, lagleiarar, foreldre med meir, sjølv om ein av og til er usamd. Usemje tek me opp i egna forum utanfor bana.

Syril fotball forventar at alle, uansett rolle og alder, utøver god Fair Play på alle våre arrangement, samt på arrangement me deltar på hjå andre klubbar.

Det vart høg temperatur på seniorkampen mot Kaupanger på laurdag. Engasjement er bra, men i dette tilfelle vart det i overkant i einskilde høve. Me vil at bana skal vera ein god møteplass og triveleg for alle, og at publikum er med å lage ein god stemning. Hugs at me som er vaksne er rollemodellar for ungane og ungdommane!

Me vil alle at det skal vera kjekt å vere i og rundt fotballmiljøet i Syril.

Fair play logo

Fair Play kamp

I går, torsdag 16.juni spelte Syril J12 Fair Play kamp mot Bjørn J12 på Syril Kunstgras. Resultatet vart 5-4 til Syril. Under ser ein bilete frå Fair Play samtalen som spelarane, støtteapparatet til laga og dommaren hadde saman med representanten frå kretsen. Laga tok og ei felles lagbilete, og hadde oppstilling med namneopprop før kampen. Gjennomføringa av kampen og arrangementet var i god Fair Play ånd, og det var godt oppmøte av foreldre og anna publikum.