Kategoriarkiv: Syril

Årsmøte i Syril

Mandag 14 mars kl 1900 i Saften 4 etg.

 • Opning
 • Godkjenning innkalling og sakliste
 • Val ordstyrar og referent
 • Val 2 medl. til underskriving protokoll
 • Godkjenning årsmelding og rekneskap
 • Fastsetjing medlemskontingent 2017
 • Framlegg til budsjett
 • Lovnorm for idrettslag – nynorsk Syril 2016
 • Val
  • Formann
  • Nestformann
  • Kasserar
  • Styremedlem
  • Formann og nestformann for gruppene
  • 2 revisorar
  • 3 medlemer til styringsgruppa Kjeringi Open
  • 2 medlemer til hyttestyre
  • Valnemnd
 • Innkomne saker

Saker til årsmøte må vera styret ihende innan 10. mars.

Bankgiro med medlemskort sendt ut

Denne veka har dei fleste i Leikanger fått bankgiroen med medlemskort i posten. Dei som ikkje har fått bankgiroen, kan gå innom Sparebanken Sogn og Fjordane på Hermansverk.

For dei som betalar på nett, hugs å be om oblat/etikett for betalinga til å klistre på medlemskortet.

I medlemskontigenten inngår forsikring av barn under 13 år. Medlemskortet gir medlemsrabatt hjå Erling Røysum AS.

Syril julekalendar

Det er enno ein del uavhenta gåvekort frå julekalendaren. Førstkommande torsdag vil eg (Birte) vere på tribuna i Saften frå kl.19.45 – 20.00. Dei som har vunne og ikkje fått henta gåvekort enno, kan ta med kalendaren då.