Kategoriarkiv: Ski

Skicross

Tid: Søndag 13.mars 2022, kl. 12.00

SYRIL inviterar til SSF Karusell Skicross. 

I skicross går deltakarane ein løype laga til med ulike element slik som storslalom, 180 grader svinger, orgeltramp og ulike andre hindre. Dette bidrar til utviklingen av skiferdigheter, men først og framst er det GØY!

For meir informasjon om kva skicross er, sjå https://www.skiforbundet.no/langrenn/skirenn/langrennscross/
Påmeldingsfrist fredag 11. mars kl 23:59. Etterpåmelding til rennleiar fram til start.

Rennleiar Torunn Grut
Mobil: 91740637,  torgru63@gmail.com

Påmelding og premiering

Påmelding her

 • Kontingent kr 70, vipps til 88235 eller til kontonr 3781 07 31029. Merk betaling med skicross og deltakarnamn. Dersom du ikkje meldar deg på via Min idrett, send også melding til rennleiar.
 • Premie til alle deltakarar
 • Løypa vil vere klar i løpet av laurdag føremiddag. Vi oppfordrar alle til å prøve løypa på førehand anten på laurdag eller søndag. Vi vil lage ei eiga lettare løype for dei minste årsklassane.

Klassar 

 • J/G 7 år og under 
 • J/G 8 år
 • J/G 9 år
 • J/G 10 år
 • J/G 11 år
 • J/G 12 år
 • J/G 13 år
 • J/G 14 år
 • J/G 15 år
 • J/G 16 år

Tidtaking

For alle under 12 år vil det bli gjennomført enkel tidtaking med stoppeklokke. For dei over 12 år vil konkurransen bli gjennomført med heat. Aldersklasser kan bli slått sammen for å lage heat. 

Covid-19/Smittevern

 • Ved symptom på sjukdom skal ein halde seg heime
 • Hugs god hand- og hostehygiene

Info om eventuelle endringar vil bli lagt ut på denne nettsida dagen før rennet.

Vel møtt til skirenn på Kleppa!

Skikarusell 2022

Me ynskjer at flest mogeleg betalar startkontingent, 130 kr på Vipps nr 88235 (Idrettslaget Syril) Merk med Skikarusell 22 Namn.

Me manglar ein del startnummer, fint om du tek med om du har. 

Ta også omsyn til at bilen er godt skodd før du køyrer opp, og parker med omsyn til at det kjem mange bilar denne dagen. 

Vel møtt til ein kjekk skitur med mykje snø. 

Og til slutt, me prøver å halda 1-meteren.

Skikarusell 2022

Skikarusellen på Kleppa startar 12. februar. Det er planlagt 5 renn i løpet av vinteren:

Laurdag 12. februar kl. 12-13

Laurdag 5. mars kl. 12-13

Laurdag 12. mars kl. 12-13

Laurdag 19. mars kl. 12-13

Laurdag 26. mars kl. 12-13 Premieutdeling/sesongavslutning kl. 13.30.

Deltakarane møter til start ved skihytta på Kleppa mellom dei oppgitte klokkesletta.

Skikarusellen er eit tilbod for born til og med 4. klasse. Startnummer, som gjeld alle karusellane, kostar 130 kroner og vert seld på Kleppa når det er karusellrenn. Startnummeret skal brukast på alle renna, og leverast inn etter siste rennet.

Fjellturar

Inntil to fjellturar til Øvstestølen kan telje med i karusellen. Det er lagt ut bok i varmebua. Vi tel med registreringar frå boka vart lagt ut og fram til og med 25. mars.

Premiering

Det blir gitt eitt poeng pr. karusellrenn/fjelltur. Det vert premiering for alle påmeldte deltakarar. Det vert premieutdeling laurdag 26. mars.

Birkebeinerrennet 2022

Me har tidlegare annonsert at 2022 vert vårt siste arrangement på Lillehammer og Birkebeineren Hotel & Apartment. Og det vedtaket står ved lag. Me har bestilt 7 leiligheiter og 4 doble rom. Det meste er på plass. Blir du med?

Det kritiske for oss er antalet på bussen; jo fleire, jo rimelegare. For å forsvare turen, må me vere 20 – 30 frå Sogn. Bussen kostar min kr 30.000. Leiligheiter kan me meir tilpasse etter antalet. Så kjenner du nokon som skal delta, så har me plass. Me har også plass til folk som vil ta turen, utan å gå rennet (sambuar, nabo, tidlegare løpar).

For å gi ein prisantydning ved 20 i bussen,  vil totalpakka koste ca kr 3500 (buss/ hus/ mat).

I tilfelle at det ikkje blir noko fellesarrangement, kan det vere at nokon er interessert i leilgheitene.

Gi oss ein rask tilbakemelding:

1.       Blir med på heile opplegget

2.       Blir med på hotell + buss til Rena

3.       Interessert i rom/ leigheit dersom fellesarrangementet vert avlyst

Svarfrist 10. februar.

Om du ynskjer å vere med, ta kontakt med Nils Henjum, Nils Magne Slinde eller Lars Magnar Røneid.

Skileik på Kleppa

Førstkommande torsdag startar skileik på Kleppa.

1.- 3.klasse: Torsdag kl.17.30 – 18.30

4. klasse og oppover: Torsdag kl. 18.30 – 20.00

Kvar aktivitet vil bli lagt ut på spond, slik at vi enkelt kan oppdatere i høve snøforhold. Trenarar vil vere frå foreldregruppa.

Vi legg opp til varierte leikar for å gi skiglede og dugleik basert på Norges skiforbund sine råd om aktivitet for barn.

Klepparennet

Syril inviterar til SSF Cup Klepparennet søndag 16.januar. Rennet startar kl.12, og stilarten er klassisk intervallstart.

Påmeldingsfrist er fredag 14.janaur kl. 23.59. Grunna restriksjonar med kohortar tek vi ikkje etterpåmeldingar.

Les meir om påmelding, premiering, klassar og distansar, start og anna informasjon her: Klepparennet