Anlegg

Kleppa – Skianlegg med slalombakke og langrennsløyper på sjølve Kleppa og Øvstestølen.

Syril stadion omfattar to anlegg: Grasbane og Kunstgrasbane for fotball. Anlegg ligg ved Leikanger Barneskule i Holevegen 13 og 15.

Leikangerhallen eller Saften er ein fleirbrukshall lokalisert i Riverdalen 5.

Ved Leikanger ungdomsskule finn ein gymnastikksalen og ei mindre kunstgrasbane.