SPRING FOR MEG – Avkast 2022

Syril handball og AVKAST 2022 har fokus på positivitet rundt frivillighet og gleda av å skape noko saman.

Følg lenkja for å donere til løpet vårt, og å delta i løpet for å bli med i trekning av fine premiar: Spring for meg – avkast 2022

Barnekreftforeningen er ein frivillig organisasjon som jobbar for å sette fokus på barnekreft og som bidreg til forskning og utdanning for å bekjempe barnekreft. Foreningen er ein uvurderleg støttepartner for råka familiar, og inkluderar heile familien i samlingar og positive opplevingar i ein tøff kvardag.

Syril handball ynskjer å vere med å støtte deira viktige arbeid, og me håpar at mange vil delta i lag med oss. Vi arrangerer difor «Spring for meg» i Leikangerhallen kl 1430!

Litt om løypa: Vi møtes i Vrimleområdet (utanfor inngangen til garderobane) i Saften. Løypa startar med eit par rundar med musikk i hallen, før vi går ut og føl merka løype bort til Askedalen barnehage. Du vel sjølv om du vil springe, gå, trille eller danse deg gjennom løypa. Ein kan også velje sjølv kor langt ein ynskjer å forflytte seg :). Løpet blir avslutta med trekning av premiar utanfor Askedalen barnehage. 

Følg med på syril.no/avkast for oppdatert informasjon om arrangementet.