Ny post på Havrane klar!

No kan de ta turen til Havravatni. Trimposten står like ved stien. Om de ser på kartet finn du han mellom dei to vatna. Han er på det høgaste «punktet» før ein eventuelt går til det største vatnet, når ein kjem frå Fadnastølen. No, i midten av mai, er det framleis ein del snø/snøflekkar i området.