Registrering av publikum på Syril stadion

No er det laga QR-kode for registrering i høve smittesporing.

Alle som er publikum på kampar på Syril sine anlegg må registrere seg med namn og telefonnummer. Skriv og opp barn du har med.

Framgangsmåte:

  • Gå inn på kamera
  • Hald kamera over kode
  • Følg link som kjem opp på skjermen
  • Registrer deg

Dei som ikkje har anledning til å scanna kode, må registrere seg på papir som vanleg. Kampvert er ansvarleg for registrering.

Registreringa vert oppbevart i 14 dagar for mogeleg smittesporing.

Velkomen til kamp på Syril stadion!