Dugnad Syril stadion

Hei

Yes, no må me trø til! Det blir legging av rulleplen til helga, på fredag og laurdag (21 og 22). Syril sparar 100 000 kr på denne dugnaden, her har me god timebetaling. Det er denne helga det er mogleg å gjennomføre på grunn av anlegget elles, så her må Syril syna at me kan få jobben gjort!

Arbeidet organiserast i tre økter:

Fredag 21.08: 1700 – 2100

Laurdag 22.08: 0900 – 1500 og 1700 – 2100

Me treng om lag 15 personar tilstades under alle øktene. Me tenker å organisere arbeidet i arbeidslag a 4 – 5 personar.

Det trengs kun arbeidshanskar, sterk rygg og godt humør for å vere med på dugnad. Arbeidet er enkelt, men ein risikerer å få litt trening!

Per Hauge er dugnadsleiar og vil vere tilstades.

Påmelding til dugnad kan gjerast ved å kontakte Kitty Krosshaug på e-post: kittyrenate5@hotmail.com

Tek nokon utfordringa og stiller på to, eller til og med alle tre øktene?

Vel møtt til dugnad!