Raudmerka til Sumhaug

Stien frå Geitadalen, inn Hottadalen, framover Seltuftebotnen, under Geitenipene og forbi Skitbrekkene og Kalvavatnet har fått raud merke. Det meste av klopper, i dei våtaste partia, har grunneigarane lagt på plass til månadsskiftet. Du kjem ut på stien til Sumhaug i underkant av Fjærlandssete. Å gå via Hottadalen er noko kortare enn Kløvjavegen (til Fjærlandssete) og byr på mindre skog og betre utsikt. Prisen er at du må ta litt meir stigning den første tredjedelen før du skråar nedover mot Kalvavatnet.

Stien vidare til Sumhaug er no raudmerka heilt fram til posten. På turen skal du passere mellom Kringlevatnet og Fjærlandssetevatnet. Litt før Steintjern og området overfor Sumhaug, er det store steinar å gå på over vatn. Du slepp å gå rundt heile Steintjern-området.

Etter at du har passert Steintjern, snur du nasen nordover og endar opp ved utløpet av Fjærlandssetevatnet. Vil du over til Sumhaug, er de berre å stige frå stein til stein og gå bort til stølsbøen. God tur!

Her er nokre bilete frå 1. august 2020: