Handballgruppa søker arrangementsansvarlege

Syril handball har hatt to flinke arrangementsansvarlege som no takkar for seg. Vi treng difor to nye til å ta over stafettpinnen. Oppgåver som ligg til vervet: 

  • Koordinere oppsett av arrangement i lag med kvart lag sin lagleiar/trenar
  • Ansvar for innkjøp av kioskvarer.
  • Ansvar for å oppdatere permen i sekreteriatet
  • Ansvar for utarbeiding/ajourhold av instrukser i høve arrangement
  • Ansvar for økonomisk oversikt for kioskdrifta i dialog med økonomiansvarleg

Ta gjerne kontakt med Elianne eller Pia, eller andre i styret, om du ynskjer å hjelpe til. Astrid og Hilde kan også kontaktast.


Helsing styret i Syril handball

Oversikt over styret i handballgruppa finn du her:

https://syril.no/ball/handball/