Trekning Syril Trim 2019

Det har vore eit flott år for Syril Trim med godt sal av trimkort og mykje besøk på trimpostane. Vi har selt ein del fleire Trim 30-kort enn turpost-kort samanlikna med tidlegare år. Vi tolkar det som om fleire ønskjer å vere aktive, og vonar at lågterskeltilbodet aukar lysta til å strekke seg lenger og ta alle 20 turpostane i løpet av dei kommande åra. Så lenge ein tek turen i sitt eige tempo kan dei fleste greie det. Utsikt, natur, meistring og velvære frå turane overskygger innsatsen. Vi håpar og at nye trimmarar har teke turen på ein eller fleire av trimpostane, det er ein fin måte å bli kjend rundt om i kommunen.

Det har vore trekning for dei som har delteke og fullført Syril sitt turpostprogram og Trim 30. Premiane er gåvekort á kr 1.000 for turpostane og kr 500 for Trim 30. Ein stor takk til Erling Røysum AS og Små livsgleder for delsponsing av premiane, noko som gjer at vinnarsjansen blir større.

Små livsglederErling Roysum

Vinnarar av turposttrimmen og gåvekort á kr 1.000:

 1. Frode Ølmheim
 2. Ove Andre Slinde
 3. Solbjørg Halland
 4. Kari Kitty Stadheim*
 5. Anna Røysum*
 6. Hildegunn Høgheim
 7. Linda Grebstad Grinde*
 8. Siri Fossøy
 9. Morten Hansen
 10. Bente Olsmo Høgheim
 11. Sigrun Orrestad
 12. Kari Grinde

Vinnarar av Trim 30 og gåvekort á kr 500:

 1. Solbjørg Halland*
 2. Kjell Remø*
 3. Sissel Espe
 4. Steinar Røysum
 5. Espen Sæterbø
 6. Sigrun Orrestad
 7. Steinar Fredheim
 8. Roar W. Vangsnes
 9. Eva H. Nesse
 10. Svein Arne Volldal

Vinnarar av Trim 30 (barn) og gåvekort á kr 500:

 1. Emmelin Røysum
 2. Isabell Røysum
 3. Vegard Olsmo Oen

*) Gåvekort frå Små livsgleder

Premiar er på veg ut til dei heldige vinnarane!

Mange har valt å dele opplevinga på Facebook-gruppa til Syril Trim. Hald fram med å dele turopplevingar både vinter, vår, sommar og haust! Ikkje gløym å sende inn nokre av dine bilete til Syril Trim. Kanskje vil ditt bilete pryde eit av korta komande sesong.

Vi har ikkje teke inn bøkene i år heller, så det er berre å skrive seg inn i bøkene i vinter. Gje oss tilbakemelding om det er behov for nye bøker nokon stad.