Opprusting friidrett – info på årsmøtet!

Vil du vite meir om Syril sine planar, møt opp må årsmøtet i Saften, 4 etasje i morgon, den 18.03.2019. Asplan viak v/Per Sigve Selseng viser planane for opprusting av friidrettsstadion kl 19:00.

Andre saker som på agenda :

 • Opning
 • Godkjenning innkalling og sakliste
 • Val ordstyrar og referent
 • Val 2 medl. til underskriving protokoll
 • Godkjenning årsmelding og rekneskap
 • Fastsetjing medlemskontingent
 • Framlegg til budsjett
 • Val:
  • Formann
  • Nestformann
  • Kasserar
  • Styremedlem
  • Formann og nestformann gruppene
  • 2 revisorar
  • 3 medl styringsgruppa Kjeringi Open
  • 2 medl hyttestyre