Vassvarden på pause inntil vidare

Hella-VassvardenGrunneigar på Hella var i kontakt med meg og gav beskjed om at han ikkje ville ha turgåarar på privatvegen eller gjennom eigedomen sin lenger. Det lyt vi berre respektere.

Syril trim vil:

  • vurdere om det er mogleg å finne ein alternativ start i nærleiken, eller
  • ta ned og flytte posten til ein anna stad.

Med mindre du går opp frå andre stadar, ikkje ta turen til Vassvarden inntil vidare.