Trenaraspirant i Syril fotball?

Syril fotball ønskjer yngre gutar og jenter inn som trenarar i klubben, og vil henvende seg til gut/jente/senior om det er interesse å vere med på eit slikt «prosjekt». Formålet er å rekruttere inn fleire til å vere med som trenarar rundt laga våre, og gje yngre som kan ha interesse for eit slikt verv motivasjon til å prøve seg.

For gute/-jentespelar som vil prøve seg som trenaraspirant, er det lag under eigen årsklasse som er aktuelt, dvs frå smågute/småjente og nedover.

Har du/de spørsmål eller er interessert i å vera med, så ta kontakt med Steinar (90145370) eller Kjetil (90277167)