Skitrekket stengt inntil vidare

2017-kleppa-tahVærgudane er ikkje på lag med Syril no. Mykje av snøen har dei henta tilbake. Inntil vidare er vi nøydd til å stenge trekket. Vi vonar å kome tilbake sterkare om litt!

Følg med på www.syril.no